Štartovné

120,-€ / tím vo všetkých kategóriach.

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 30.6.2017. Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený. Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná! V prípade odmietnutia účasti zo strany tímu po 30.6.2017 sa štartovné nevracia.


Individuálny poplatok:

10,-€ / každý člen tímu

 • zdarma mestská hromadná doprava v Bratislave počas turnaja
 • vstup na všetky zápasy turnaja
 • 50% zľava na vstup na UFO Bratislava
 • vstup zdarma do: Archeologické múzeum, Hudobné múzeum, Múzeum kultúry karpatských nemcov a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
 • vstup na turnajové párty
 • vstup na kúpalisko zdarma (upresníme)
 • Zľava 20% na McMenu v McDonalde v OC Central a OC Polus
 • bezplatný vstup do ZOO Bratislava
 • a iné akcie, ktoré sa nám podarí pre vás vybaviť

Individuálny náramok je pre každého aktívneho účastníka povinný!
Bez náramku nie je možné nastúpiť na zápas ako hráč ani člen realizačného tímu!

Platba za ID náramky musí byť pripísaná na účet najneskôr 20.7.2017 (uzávierka súpisiek 20.8.2017 viď. viac info).


Platba štartovného a individuálnych poplatkov:

Adresa majiteľa účtu: SFC, o.z., Ibištekova 6, 85110 Bratislava
IBAN: SK3783300000002401109006
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: ID číslo tímu (uvedené v užívateľskom rozhraní a potvrdzujúcom e-maily o úspešnej registrácii)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu, kategória


Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 30.6.2017. Nakoľko je počet tímov v každej kategórii obmedzený, turnaja sa môžu zúčastníť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 


Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

 • v prípade nedostavenia sa tímu na turnaj organizátor nevracia platbu za štartovné ani individuálne poplatky
 • v prípade odhlásenia sa z turnaja (resp. nedostavenia sa na turnaj) zo strany tímu po 30.7.2017 bude tímu účtovaná zmluvná pokuta 200,-€ a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližších 5 rokov na turnaji Slovak Floorball Cup)